Na podstawie komunikatu CKE egzaminy maturalne będą od 8 do 19 czerwca 2020. W związku z organizacją egzaminów maturalnych dni 08.06, 09.06 i 10.06 będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów PSB.

Z powodu zmiany terminu egzaminów maturalnych w dniach 04.05, 05.05 i 06.05 zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym  planem zdalnego nauczania.

Ze względu na istniejącą w kraju sytuację  epidemiologiczną, zmianie ulega termin praktyk zawodowych uczniów klas trzecich technikum. Przewidywany termin odbycia praktyk od 25 maja do 19 czerwca (4 tygodnie).

Wg komunikatu CKE egzaminy zawodowe mają odbyć się od 22 czerwca do 9 lipca tego roku.