PONIŻEJ HARMONOGRAMY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - SESJA CZRWIEC - LIPIEC 2021