Harmonogram przeprowadzania egzaminu w części pisemnej w sesji 2021 Zima (styczeń – luty 2021):

 

 

L.p.

 

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

 

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 

Numer sali/miejsca egzaminu

 

Liczba zdających

 

zawód

 

1

 

AU.15

Pisemny - papierowy

 

2021-01-12

 

10:00

 

sala nr 214

 

1

Technik technologii drewna

 

2

 

BD.04

Pisemny - papierowy

 

2021-01-12

 

10:00

 

sala nr 214

 

1

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

3

 

BD.29

Pisemny - papierowy

 

2021-01-12

 

10:00

 

sala nr 214

 

3

Technik budownictwa

 

4

 

BD.32

Pisemny - papierowy

 

2021-01-12

 

12:00

 

sala nr 218

 

15

Technik geodeta

 

5

 

BD.30

Pisemny - papierowy

 

2021-01-12

 

12:00

 

sala nr 209

 

26

Technik budownictwa

 

6

 

AU.50

Pisemny - papierowy

 

2021-01-12

 

12:00

 

sala nr 219

 

11

Technik technologii drewna

 

Na egzamin prosimy przyjść pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu zachowując zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19.

Prosimy o zabranie długopisu z czarnym tuszem, kalkulatora prostego oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna.)