Film z  drukowania wieży w 3D, która została poddana próbie wytrzymałościowej na ściskanie na Politechnice Gdańskiej. Projekt wykonał Maciej W. z 4P pod kierunkiem Pani Katarzyny Mahlik, która nagrała film.