EGZAMINY ZAWODOWE

SESJA CZERWIEC 2020

FORMUŁA 2017

kwalifikacje:


AU.15 - Wytwarzanie wyrobów stolarskicj


BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych


BD.29 - Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych


BD.31 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 


FORMUŁA 2012 (absolwenci)

kwalifikacje:

B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 


B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej


A.50 - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
 

egzamin-zawodowy-1536x864.jpg

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. 1 – Formuła 2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. 1 – Formuła 2017
HARMONOGRAM EGZAMINÓW - zobacz poniżej