Dziękujemy Wszystkim Nayczycielom, którzy włączyli się do organizacji i przeprowadzenia lekcji dotyczących Bezpieczeństwa w Sieci.