DRODZY ABSOLWENCI,

informujemy, że dyplomy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe  wydawane będą od dnia 25 maja br. w sekretariacie szkoły. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  może odebrać absolwent szkoły, który posiada wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje
w danym zawodzie.