W dniach 19-23 kwietnia 2021r. w naszej szkole odbył się cykl 45 minutowych zajęć on-line  pod nazwą „Projekt Kariera- Wybieraj mądrze”, zorganizowany  przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  w ramach działań Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego   dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W czasie spotkań przybliżono  młodzieży sytuację i trendy na pomorskim rynku pracy, kompetencje niezbędne do podjęcia satysfakcjonującej pracy w przyszłości, wagę odkrywania mocnych stron i talentów, a także znaczenie i możliwości całożyciowego uczenia się. Tematy zajęć okazały się bardzo interesujące, gdyż poruszały zagadnienia zarządzania sobą w czasie, kreowania swojego wizerunku w Internecie oraz przybliżały temat zakładania własnej działalności gospodarczej.

W webinarach wzieli udział uczniowie z klas 1 RP, 1 EP, 1 AP, 2 CP, 2 mrp  i 2 mzp. Koordynatorem spotkań on-line  była pani Joanna Nosek-Kalita. W maju, październiku i listopadzie ponownie będzie można wziąć w nich udział. Przewidywany termin webinarów w maju to 24-28 maja, zapisy rozpoczną się za miesiąc.