18 listopada klasa 2A w obecnosci wychowawcy oraz Pani Dyrektor Renaty Wypasek wzięła udział w wirtualnej lekcji z zakresu "Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni" przeprowadzonej w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Lekcja została poprowadzona przez Pana Marcina Wąsik - Wiszniewskiego. 

Podczas lekcji poruszony został temat poświęcony zagrożeniom związanym m.in. z udostępnianiem nadmiaru informacji we wszelkiego rodzaju portalach społecznościowych oraz szroko pojętym bezpieczeństwie w sieci. Temat niezwykle ważny, ściśle związnay z obowiązującym od paździenika zdalnym nauczaniem w szkołach.