8.11 w PSB odbyła się loteria fantowa. Dochód ze sprzedaży losów został przekazany na fundusz dzieci osieroconych. W tym dniu najbardziej pomarańczową klasą w szkole była klasa 1E. Gratulujemy!