Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE A.13, B.18,B.34, B.25, AU.15, BD.04, BD.29, BD.31, A.50, B.26, B.30

Organizator: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego (Technikum nr 5, Branżowa Szkoła I stopnia nr 5, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5)

Kategoria: Kalendarz wydarzeń

back to top